Kosár
Fizetés

Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Hatályos: 2018. május 25. napjától 

 1. Bevezetés 

A BioTech USA Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő) a https://biotechusa.hu, valamint https://shop.biotechusa.hu (a továbbiakban együttesen: Honlap) domain neveken elérhető honlapjainak célja a sportoló, sportolni vágyó, egészségtudatos célközönség kiszolgálása, a sport, egészség iránt érdeklődő emberek kapcsolatteremtésének megkönnyítése és online felület biztosítása a tapasztalatok megosztására, továbbá ezzel kapcsolatos termékek értékesítésére. 

A Szolgáltatónak a https://biotechusa.hu, valamint a https://shop.biotechusa.hu honlapjaira vonatkozó adatvédelmi tájékoztatója folyamatosan elérhető a főoldalról. 

Az adatok kezelésével összefüggésben Szolgáltató, mint adatkezelő ezúton tájékoztatja a Honlapot igénybe vevő felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintett felhasználó jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. 

A Honlapról elérhető alábbi felületre, szolgáltatásokra vonatkozó adatkezelési szabályok külön tájékoztatókban találhatóak, amelyek az adott felületeken érhetőek el: Karrier, Hírlevél, Hűségprogram, Sportolói jelentkezés. A cookie-val kapcsolatos részletes adatkezelési szabályok szintén külön tájékoztatóban találhatóak. 

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, felhasználó, szerződő felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta. 

Szolgáltató, mint adatkezelő a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban és a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli. Szolgáltató elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a Honlap felhasználóinak információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

Jelen tájékoztató kialakítása és alkalmazása során Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete szellemében és alkalmazásával, azoknak mindenben megfelelve jár el. 

A Honlapon kezelt személyes adatokat elsődlegesen a Szolgáltató, valamint a Szolgáltató munkatársai jogosultak megismerni. 

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról a felhasználókat a Honlap felületén keresztül tájékoztatja. A Honlap betöltését követően a módosítás tényéről egy felugró ablakban kapnak tájékoztatást a látogatók, amelyben elhelyezett linkre kattintva hozzájutnak a tájékoztatóhoz. A felugró ablakban elhelyezett checkbox kipipálásával tud nyilatkozni a látogató a tájékoztató elfogadásáról. A módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat a Szolgáltató azokkal szemben alkalmazhatja, akik nyilatkoztak annak elfogadásáról. 

Amennyiben olyan kérdésed lenne, mely jelen adatkezelési tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérjük, írd meg az adatvedelem@biotechusa.com e-mail címre, kollégánk megválaszolja kérdésedet. 

 1. Az Adatkezelő adatai 

Név: BioTech USA Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 1033 Budapest, Huszti út 60. 

Cégjegyzékszám: 01-09-352550 

Adószám: 25114681-2-44 

Nyilvántartásba vevő hatóság: Budapest Környéki Törvényszék 

Levelezési cím: 1033 Budapest, Huszti út 60. 

Elektronikus levelezési cím: info@biotechusa.com 

Telefonszám: +36 1 453 2716 

III. Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének adatai 

Név: Nádas Béla 

Levelezési cím: 1301 Budapest, Pf. 30. 

Elektronikus levelezési cím: dpo.btu@dnui.hu 

Telefonszám: (1) 788 3035 

 1. Az Adatkezelő https://shop.biotechusa.hu honlapon végzett adatkezelési tevékenysége 

Felhívjuk a figyelmedet, hogy hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulásodat bármikor jogosult vagy visszavonni. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

Felhívjuk a figyelmedet, hogy bármikor jogosult vagy tiltakozni személyes adataidnak az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekén alapuló kezelése ellen. 

 1. A) Hűségprogram, illetve webshop regisztráció 

A kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, nyilatkozat 18. életév betöltéséről, vásárlási adatok (vásárlás időpontja, vásárolt termékek típusa, pontgyűjtéssel és beváltással kapcsolatos adatok, bejelentkezési adatok), valamint a Hűségprogram részét képező profilbővítési kérdőív kitöltése esetén a születési dátum és nem. 

Az adatkezelés célja: a webshopra regisztrált személyek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, szerződéskötési feltétel (nagykorúság) meglétének ellenőrzése, a webshop regisztrációval járó funkciók biztosítása: a megrendelési folyamat idejének lerövidítése, korábban megrendelt áruk újrarendelése, korábbi rendelések megtekintése, a Hűségprogramhoz kapcsolódó kedvezmények érvényesítése, a vásárlási szokások kiértékelése a vásárlói igények jobb kiszolgálása érdekében, a Vásárlók hatékonyabb tájékoztatása a vásárlási lehetőségekről, a nyereménysorolás lebonyolítása. 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása, mely a Hűségprogram és a webshop regisztrációval járó funkciók igénybevételének feltétele. 

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a résztvevők listáját a Hűségprogramban való részvételig, illetve a webshop regisztráció törléséig, de legkésőbb az utolsó használattól vagy használat hiányában a regisztrációtól számított 3 év (inaktivitási idő) kezeli. Az Adatkezelő az inaktivitási idő eltelte után haladéktalanul törli a regisztráció során tudomására jutott személyes adatokat. A személyes adatok törlésre kerülnek a regisztrált felhasználó törlés iránti kérelme esetén, legkésőbb a kérelem elintézésére fennálló határidő végén. 

Címzettek: adatfeldolgozóként a Shopify International Ltd. (címe: 2nd Floor, 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, D04 Xn32), amely által nyújtott szolgáltatás részeként személyes adatok továbbításra kerülhetnek Kanadába, illetve az USA-ba, melyek olyan államok, amelyekkel az Európai Unió megfelelőségi határozattal rendelkezik. [A megfelelőség megállapításával a személyes adatok szabadon továbbíthatók az Európai Unión kívülre anélkül, hogy az Unión belüli adatátadónak kiegészítő garanciákat kellene alkalmaznia vagy további feltételeknek kellene eleget tennie.]. További adatfeldolgozó az EMARSYS eMarketing SystemsAG (székhely: 1150 Wien Märzstrasse 1., Cégjegyzékszám: FN 197024t, Adószám: ATU50359801, Telefonszám: 01/4782080-0, www.emarsys.com, E-Mail: vienna@emarsys.com, weblap: https://www.emarsys.com/en/), aki a hűségprogram felület hátterének biztosításában vesz részt, az Adatkezelő megbízásából. 

Az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli: feliratkozás dátuma, vásárlás értéke és mértéke, login, vásárlás időpontja (pontgyűjtéssel és beváltással kapcsolatos aktivitások), vásárolt termék típusa, nem, születési dátum. 

Adatkezelő termékeit a fogyasztók vásárlásuk után értékelhetik a Judge.me alkalmazás segítségével. Az adatfeldolgozó cég adatai: Judge.me LLC (Box 7403, Jackson, Wyoming 83002, USA) Az USA-val az Európai Unió megfelelőségi határozattal rendelkezik. 

Továbbá az Adatkezelő mindenkori franchise partnerei a Hűségprogram működtetése, a kedvezmények biztosítása céljából, mint Adatfeldolgozók hozzáférnek a személyes adataidhoz. 

 1. B) Hűségprogrammal kapcsolatos alkalmazás 

A kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, 9 jegyű azonosító kód, vásárlási adatok (vásárlás időpontja, vásárolt termékek típusa, pontgyűjtéssel és beváltással kapcsolatos adatok). 

A Hűségprogram alkalmazás által generált QR kód önmagában nem tartalmaz személyes adatokat, csupán egy képzett kulcsként funkcionál. A beolvasás során a QR kód ellenőrzésre kerül, és ha az ténylegesen egy létező Hűségprogram regisztrációhoz tartozó QR kód, úgy az Alkalmazás beépített böngészőben megjeleníti a QR kódban tárolt hivatkozást. A hivatkozás egy erre dedikált oldalt jelenít meg, és itt történik az adatok (név, email- cím) ellenőrzése, érvényességének vizsgálata. A QR kód és az alkalmazás használata kizárja, de mindenképpen minimalizálja a hibás adatbevitelt. 

Az Alkalmazás sem a lekérdezésekről, sem azok eredményéről nem tárol és nem továbbít adatot. 

Az adatkezelés célja: a Hűségprogramhoz kapcsolódó kedvezmények érvényesítése, hűségpontok jóváírási folyamatának leegyszerűsítése. 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása, mely a Hűségprogram regisztrációval járó funkciók igénybevételének feltétele. 

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a résztvevők listáját a Hűségprogramban való részvételig, illetve a webshop regisztráció törléséig, de legkésőbb az utolsó használattól vagy használat hiányában a regisztrációtól számított 3 év (inaktivitási idő) kezeli. Az Adatkezelő az inaktivitási idő eltelte után haladéktalanul törli a regisztráció során tudomására jutott személyes adatokat. A személyes adatok törlésre kerülnek a regisztrált felhasználó törlés iránti kérelme esetén, legkésőbb a kérelem elintézésére fennálló határidő végén. 

Címzettek: A Hűségprogram alkalmazás tekintetében hibaelhárítási feladat elvégzése során Adatkezelő megbízásából az alábbi cég vesz részt adatfeldolgozóként: Matik Design Kft. (székhely: 1027 Budapest, Fazekas utca 20., cégjegyzékszám: 01 09 346974, adószám: 27054844-2-41). 

Továbbá az Adatkezelő mindenkori franchise partnerei a Hűségprogram működtetése, a kedvezmények biztosítása, valamint a hűségpontok jóváírása céljából, mint Adatfeldolgozók hozzáférnek a személyes adataidhoz. 

 1. C) Lifestyle Program regisztráció 

A kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, nyilatkozat 18. életév betöltéséről, vásárlási adatok (vásárlás időpontja, vásárolt termékek típusa, pontgyűjtéssel és beváltással kapcsolatos adatok, bejelentkezési adatok), valamint a Lifestyle Programban történő regisztrációt megelőző kérdőív kitöltése esetén az életkor, nem és az életmóddal kapcsolatos válaszok. 

Az adatkezelés célja: a Lifestyle Program lebonyolítása, az életmóddal kapcsolatos szokások kiértékelése a résztvevők igényeinek jobb kiszolgálása érdekében, valamint a résztvevők hatékonyabb tájékoztatása az igényeiknek leginkább megfelelő termékek vásárlási lehetőségéről, továbbá az Adatkezelő által összeállított edzéstervekről és étrendekről. 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása, mely a Lifestyle Programba történő regisztráció feltétele. Amennyiben a Lifestyle Programhoz történő kérdőív kitöltését és eredményének kézhezvételét követően úgy döntesz, hogy megvásárolod az Adatkezelő által ajánlott termékcsomagot és ezzel egyidejűleg regisztrálsz a Hűségprogramba is, az adatkezelés további jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés megkötésének előfeltétele. A személyes adat szolgáltatása a szerződéskötéshez szükséges. A személyes adatok megadása nélkül a webáruházban történő vásárlás nem kezdeményezhető. 

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a résztvevők listáját a Lifestyle Programban való részvételig, illetve a regisztráció törléséig, de legkésőbb az utolsó használattól vagy használat hiányában a regisztrációtól számított 3 év (inaktivitási idő) kezeli. Az Adatkezelő az inaktivitási idő eltelte után haladéktalanul törli a regisztráció során tudomására jutott személyes adatokat. A személyes adatok törlésre kerülnek a regisztrált felhasználó törlés iránti kérelme esetén, legkésőbb a kérelem elintézésére fennálló határidő végén. 

Címzettek: adatfeldolgozóként a Shopify International Ltd. (címe: 2nd Floor, 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, D04 Xn32), amely által nyújtott szolgáltatás részeként személyes adatok továbbításra kerülhetnek Kanadába, illetve az USA-ba, melyek olyan államok, amelyekkel az Európai Unió megfelelőségi határozattal rendelkezik. [A megfelelőség megállapításával a személyes adatok szabadon továbbíthatók az Európai Unión kívülre anélkül, hogy az Unión belüli adatátadónak kiegészítő garanciákat kellene alkalmaznia vagy további feltételeknek kellene eleget tennie.]. 

További adatfeldolgozó az EMARSYS eMarketing SystemsAG (székhely: 1150 Wien Märzstrasse 1., Cégjegyzékszám: FN 197024t, Adószám: ATU50359801, Telefonszám: 01/4782080-0, www.emarsys.com, E-Mail: vienna@emarsys.com, weblap: https://www.emarsys.com/en/), aki a hűségprogram felület hátterének biztosításában vesz részt az adatkezelő megbízásából. 

Az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli: feliratkozás dátuma, vásárlás értéke és mértéke, login, vásárlás időpontja (pontgyűjtéssel és beváltással kapcsolatos aktivitások), vásárolt termék típusa, nem, születési dátum. 

 1. D) Webshopos vásárlás vendégvásárlóként 

A kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, nyilatkozat 18. év betöltéséről. 

Az adatkezelés célja: a webáruházban történő vásárlás során a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése. 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása, mely a webáruházban történő vásárlás esetén a szerződés kötésének előfeltétele. Személyes adatok rendelkezésre állása nélkül a webáruházban történő vásárlás nem kezdeményezhető. 

Az adatkezelés időtartama: a számlakiállításhoz szükséges adatokon (név, szállítási cím) felüli adatokat az Adatkezelő a vásárlást követő 14 napig kezeli. 

Címzettek: adatfeldolgozóként a Shopify International Ltd. (címe: 2nd Floor, 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, D04 Xn32), amely által nyújtott szolgáltatás részeként személyes adatok továbbításra kerülhetnek Kanadába, illetve az USA-ba, melyek olyan államok, amelyekkel az Európai Unió megfelelőségi határozattal rendelkezik. 

További adatfeldolgozó az EMARSYS eMarketing SystemsAG (székhely: 1150 Wien Märzstrasse 1., Cégjegyzékszám: FN 197024t, Adószám: ATU50359801, Telefonszám: 01/4782080-0, www.emarsys.com, E-Mail: vienna@emarsys.com, weblap: https://www.emarsys.com/en/). 

 1. E) Szerződés megkötése (megrendelés leadása, feldolgozása) 

A kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, ország, irányítószám, város, közterület neve, házszám, telefonszám. 

Az adatkezelés célja: a szerződés megkötésére irányuló ajánlat (megrendelés) feltételeinek megismerése, annak elfogadásáról szóló nyilatkozat küldése megerősítő e-mail formájában. 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés megkötésének előfeltétele. A személyes adat szolgáltatása a szerződéskötéshez szükséges. A személyes adatok megadása nélkül a webáruházban történő vásárlás nem kezdeményezhető. 

Az adatkezelés időtartama: a Ptk. szerinti általános elévülési határidő eltelte után kerül sor a törlésre. 

 1. F) Szerződés teljesítése 
 1. i) Szállítás 

A kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, ország, irányítószám, város, közterület neve, házszám, telefonszám, megrendelés szám. Utánvétes fizetési mód választása esetén továbbá a megrendelés értéke. 

Az adatkezelés célja: a megrendelt termékek kézbesítése. 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése. 

Az adatkezelés időtartama: a Ptk. szerinti általános elévülési határidő eltelte után kerül sor a törlésre. 

Címzettek: adatfeldolgozóként DPD Hungary Kft.(címe: 1134 Budapest, Váci út 33. 2. em. ; az adatkezelési tájékoztató:  Adatvédelmi tájékoztató | Adatvédelem » DPD), illetve a Magyar Posta Zrt. (MPL) (címe: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; adatkezelési tájékoztató: Magyar Posta Zrt. - Adatkezelési tájékoztató) működik közre a csomagkézbesítés lebonyolításában.

Csomagpontra történő kiszállítás esetén a Foxpost Zrt. (címe: 3200 Gyöngyös, Batsányi János u. 9.; az adatkezelési tájékoztató: https://foxpost.hu/uploads/documents/hu/adatkezelesi_tajekoztato.pdf)

 1. ii) Fizetés 

A kezelt személyes adatok: név, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, tranzakció összege, IP cím, tranzakció dátuma és időpontja. 

Az adatkezelés célja: a megrendelt termékek ellenértékének kiegyenlítése. 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése. 

Az adatkezelés időtartama: a Ptk. szerinti általános elévülési határidő eltelte után kerül sor a törlésre. 

Címzettek: adatfeldolgozóként a SimplePay szolgáltatás nyújtójaként az OTP Mobil Kft. (címe: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.; az adatkezelési tájékoztató az alábbi elérhetőségen érhető el:  https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/). 

iii) Számlázás 

A kezelt személyes adatok: név, ország, irányítószám, város, közterület neve, házszám, megrendelés szám. 

Az adatkezelés célja: bizonylatolás (számla kiállítás), számlák megőrzése. 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint a Szolgáltató jogszabályi kötelezettsége [a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (3) bekezdés és 169. § (2) bekezdés] 

Az adatkezelés időtartama: 8 év. 

Címzettek: adatfeldolgozóként az IFS Hungary Kft. (címe: 1132 Budapest, Váci út 22-24.). 

 1. iv) Termék visszaküldése elállási jog gyakorlása esetén 

A kezelt személyes adatok: név, ország, irányítószám, város, közterület neve, házszám, megrendelés szám. 

Az adatkezelés célja: a vásárlói igény kielégítése (pénz visszatérítés). 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint a Szolgáltató jogszabályi kötelezettsége [a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés]. 

Az adatkezelés időtartama: a Ptk. szerinti általános elévülési határidő eltelte után kerül sor a törlésre. 

 1. G) Termékértékelés 

A kezelt személyes adatok: az értékeléshez megadott név, az értékelés szövegében megadott egyéb személyes adatok. 

Az adatkezelés célja: a termékekről szöveges és pontszámos értékelés adása, az értékelések nyilvánosságra hozatala a honlapon. 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása. 

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig. Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonása nélkül is törli a személyes adatokat azok megadásától számított 3 év elteltével. 

Címzettek: adatfeldolgozóként  az EMARSYS eMarketing SystemsAG (székhely: 1150 Wien Märzstrasse 1., Cégjegyzékszám: FN 197024t, Adószám: ATU50359801, Telefonszám: 01/4782080-0, www.emarsys.com, E-Mail: vienna@emarsys.com, weblap: https://www.emarsys.com/en/). 

 1. H) Kapcsolatfelvétel chat ablakban 

A kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, az üzenetben megadott egyéb személyes adatok. 

Az adatkezelés célja: beérkezett üzenetek megválaszolása. 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása. 

Az adatkezelés időtartama: a) viszontválasz hiányában a Szolgáltató válaszának kiküldésétől számított 15 nap. b) Az érintett beszélgetést lezáró tartalmú válaszának kézhezvételétől számított 1 nap. 

Címzettek: adatfeldolgozóként, a kommunikációs felület szolgáltatójaként a Zendesk Inc. (címe: 1019 Market St., San Francisco, California, USA 94103-1612). Az USA-val az Európai Unió megfelelőségi határozattal rendelkezik. 

 1. Az Adatkezelő https://biotechusa.hu honlapon végzett adatkezelési tevékenysége 
 1. A) Kapcsolatfelvétel 

A kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, telefonszám, a levél szövegében megadott egyéb személyes adatok. 

Az adatkezelés célja: beérkezett üzenetek megválaszolása. 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása. 

Az adatkezelés időtartama: a) viszontválasz hiányában a Szolgáltató válaszának kiküldésétől számított 15 nap. b) Az érintett beszélgetést lezáró tartalmú válaszának kézhezvételétől számított 1 nap. 

 1. B) Szakértő válaszol rovat igénybevétele 

A kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, nem, életkor, testsúly, magasság, a levél szövegében megadott egyéb személyes adatok. 

Az adatkezelés célja: beérkezett üzenetek megválaszolása, az érintett hozzájárulása esetén az érintett kérdésének és a Szolgáltató válaszának megjelenítése a honlapon (melyekben nem jelenik meg az érintett teljes neve, e-mail címe). 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása. 

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonása nélkül is törli a személyes adatokat azok megadásától számított 2 év elteltével. 

Címzettek: a Szakértő válaszol rovat mindenkori szakértői. 

 1. Az Adatkezelő https://shop.biotechusa.hu és https://biotechusa.hu honlapon egyaránt végzett adatkezelési tevékenysége 
 1. A) Cookie 

Az anonim látogatóazonosítók (cookie-k, sütik) olyan fájlok vagy információdarabok, amelyek a számítógépeden (vagy más internetképes készülékeiden, mint okostelefonodon vagy táblagépeden) tárolódnak, amikor meglátogatod valamelyik honlapunkat. Egy süti általában tartalmazza a webhely nevét, ahonnan az jött, a saját „élettartamát” (vagyis, hogy milyen hosszan marad a készülékeden) és az értékét, ami általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám. 

A sütiket arra használjuk, hogy a későbbiekben jobban testre lehessen szabni a honlapjainkat, a termékeinket az érdeklődésednek és igényeidnek megfelelően kínáljuk számodra, ezáltal könnyebb legyen oldalaink használata. A sütik segítenek felgyorsítani a jövőbeni tevékenységeid és jobbá tenni az élményt oldalaink használata közben. A sütik anonim, összesített statisztika készítésére is alkalmasak, így jobban megérthetjük, hogy az emberek hogyan használják az oldalainkat és így javítani tudunk azok struktúráján és tartalmán. 

Az időtartamuk szempontjából megkülönböztetünk úgynevezett munkamenet sütiket és állandó sütiket. A munkamenet sütik ideiglenesek, azaz addig maradnak a készülékeden, amíg el nem hagyod a honlapunkat. Az állandó sütik sokkal tovább maradnak a készülékeden, előfordulhat, hogy egészen addig, amíg manuálisan ki nem törlöd őket. 

Más oldalak is gyűjtenek információt pixel tageket használva, amelyeket meg lehet osztani harmadik féllel. Ez közvetlenül támogatja promóciós tevékenységeinket és weboldalfejlesztésünket. Például látogatóink weboldal használati információját meg lehet osztani reklámügynökségekkel, hogy hatékonyabban tudjuk használni az online hirdetéseket a weboldalainkon. 

A legtöbb internet böngésző kezdetben úgy kerül beállításra, hogy elfogadja a sütiket. Megváltoztathatod a beállításokat, hogy blokkold a sütiket, illetve figyelmeztetést kérhetsz, amikor sütiket állítanak be az eszközödön. Számos módja van a sütik kezelésének. Kérjük, nézd meg a böngésző információkat vagy a segítség oldalt, ha többet kívánsz megtudni a böngésző beállításokról és azok módosításáról! 

Ha kikapcsolod az általunk használt sütiket, annak hatása lehet az élményre, amíg a honlapunkon vagy. Például nem látogathatod meg a BioTechUSA webhely bizonyos részeit, vagy nem kaphatsz személyre szabott információt amikor meglátogatsz egy BioTechUSA oldalt. 

Ha különböző eszközöket használsz a BioTechUSA webhelyek megtekintésére és elérésére (pl. számítógép, okostelefon, táblagép stb.) bizonyosodj meg róla, hogy minden egyes böngésző ezeken az eszközökön a te süti igényeidnek megfelelően került beállításra. 

A honlapunkon használt sütik az alábbi kategóriákba sorolhatóak: 

Szükséges 

Ezek a sütik segítik a weboldalt használhatóvá tenni olyan alapvető funkciók lehetővé tételével, mint az oldal navigáció. A honlap nem tud megfelelően működni ezen sütik nélkül, így ezek elfogadása kötelező. 

Preferenciák 

Ezek a sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy emlékezzen olyan információkra, amelyek megváltoztatják a webhely viselkedését vagy megjelenését, például a használt nyelv vagy régió. Ezen sütik elfogadása opcionális. 

Marketing 

Ezeket a sütiket a weboldal látogatóinak nyomon követésére használják. A cél az, hogy olyan hirdetések jelenjenek meg, amelyek relevánsak és az adott látogató számára érdekesek, és ezáltal értékesebbek a megjelenítők és harmadik fél hirdetők számára. Ezen sütik elfogadása opcionális. 

Egyéb 

Ezen sütik kategorizálása folyamatban van, az egyedi sütik szolgáltatóinak segítségével. Ezen sütik elfogadása opcionális. 

A honlapokon használt sütikről részletes tájékoztatás a Cookie szabályzatban található. 

A honlapra történő első belépéskor a képernyő alsó részén feljön egy ablak, abban található a Cookie szabályzat, mely leírást tartalmaz a honlapon használt egyes sütikről, azok funkciójáról, időtartamáról. 

A sütik engedélyezhetőek a "Minden cookie elfogadása" gombra kattintva. A "Cookie beállítások" gombra kattintva lehetőség nyílik az egyes csoportok (kategóriák) által tárolt sütik engedélyezésére és tiltására. 

A sütik csoportosan (kategóriánként) kapcsolhatóak be vagy ki, a megfelelő sütik működését pedig az „Elfogadom” gomb megnyomásával lehet megerősíteni. 

Amennyiben a honlapon új süti(k) használatára kerül sor, akkor azokat szükséges elfogadni, engedélyezni. Ebben az esetben a képernyő alsó részén az ablak ismét felugrik és kiemelten jelzi azokat a süti csoportokat, ahol változás történt. Az új süti(k) elfogadása a fent ismertetett módon történik. 

Természetesen lehetőség van bármikor megnézni a korábban elfogadott sütiket és változtatni azokon. Erre az alábbi gombra kattintva van lehetőség: Cookie beállítások. 

Amennyiben valamelyik süti tárol személyes adatokat is, úgy erről található figyelmeztetés az adott süti leírásában. 

A sütik által gyűjtött adatok feldolgozásában közreműködik adatfeldolgozóként az Emarsys eMarketing Systems AG (címe: Märzstrasse 1, 1150 Vienna, Austria). 

 1. B) Profilalkotás 

Profilalkotásnak nevezik a természetes személyekre vonatkozó személyes jellemzők bármilyen automatizált személyes adatok kezelése keretében történő kiértékelését, különösen az érintett személyes preferenciáira vagy érdeklődési körökre, tartózkodási helyére vagy mozgására vonatkozó jellemzők elemzésére és előrejelzésére. 

A profilalkotás segítségével a Szolgáltató célzott, személyre szabott ajánlatokat, üzeneteket tud küldeni neked a korábbi rendeléseid és online viselkedésed alapján. 

A profilalkotáshoz szükséges adatok az alábbi tevékenységekkel juthatnak a Szolgáltatóhoz: 

- profilbővítési kérdőív kitöltése: név, e-mail cím, születési dátum, nem, cél (mi a célja a táplálék-kiegészítő termékek fogyasztásával? pl.: szálkásítás, diéta, tömegnövelés). 

- webshopos vásárlás: vásárlási adatok (mit, mikor, mennyiért, honnan, fizetési mód). 

- weboldalon való böngészés, viselkedés: oldalhasználat (a látogatott oldal termékoldal, kategória oldal, kosártartalom, keresés). 

A vásárlási és a viselkedési adatok alapján az Emarsys eMarketing Systems AG mesterséges intelligenciával olyan adatokat állapít meg a felhasználóról, amelyeket felhasználva a Szolgáltató szegmenseket tud létrehozni, amelyek alapján perszonalizált kampányokat futtathat. 

A kezelt személyes adatok: a) az érintettől gyűjtött: név, e-mail cím, város, irányítószám, születési dátum, telefonszám, nem, vásárlási adatok, IP cím (amelyről a regisztráció érkezett); b) nem az érintettől gyűjtött, származtatott adatok (predikció alapon, gépi tanuló algoritmus alapján): kedvenc termékek, kedvenc kategóriák, legutolsó webes látogatás ideje, időtartama; c) ezen felül vannak egyéb adatok, amikre a Szolgáltató szűrni tud és az alapján szegmenseket létrehozni: e-mailekkel kapcsolatos interakció (nyitás/kattintás/affinitás e-mail kategóriákra, milyen eszközről, melyik városból kattintott/nyitott), felhasználó vásárlási életciklusa, vásárlói státusz (költés alapján), átlagos költés. 

Az adatkezelés célja: célzott, személyre szabott ajánlatok, üzenetek küldése. 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása. Az adatfeldolgozó a profilalkotáshoz a marketing sütiket használja; így a profilalkotáshoz való hozzájárulás, illetve hozzá nem járulás a Cookie szabályzat elfogadása során a marketing sütik használatához való hozzájárulás megadásával vagy meg nem adásával fejezhető ki. 

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az adatkezelő a hozzájárulás visszavonása nélkül is törli a személyes adatokat azok megadásától számított 3 év elteltével. 

Címzettek: adatfeldolgozó az Emarsys eMarketing Systems AG (címe: Märzstrasse 1, 1150 Vienna, Austria). 

 1. C) Remarketing 

A remarketing lehetővé teszi, hogy a Szolgálató hirdetéseket jelenítsen meg olyan személyeknek, akik korábban már meglátogatták a honlapját, illetve megadták az e-mail címüket. 

A kezelt személyes adatok: e-mail cím, vásárlási adatok. 

Az adatkezelés célja: hirdetések megjelenítése korábbi felhasználók számára a Facebook-on, valamint a Google-on. 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint a Szolgáltató jogos érdeke (közvetlen üzletszerzés). A felhasználó e-mail címe a hírlevélre feliratkozás során, a feliratkozó hozzájárulása alapján kerül a Szolgáltatóhoz. Vagyis az Adatkezelő az adatgyűjtés céljától (hírlevél küldés) eltérő célból (remarketing) is kezeli a megadott e-mail címet. 

Az adatkezelés időtartama: az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok remarketing célból történő kezelése ellen. Amennyiben a felhasználó a hírlevélküldéshez adott hozzájárulását visszavonja (amire bármikor jogosult), úgy adatainak remarketing célú kezelése is megszűnik. Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az adatkezelő tiltakozás, hozzájárulás visszavonás benyújtása nélkül is törli a személyes adatokat az utolsó hírlevél megnyitástól számított 3 év elteltével. 

Címzettek: adatfeldolgozó az Emarsys eMarketing Systems AG (címe: Märzstrasse 1, 1150 Vienna, Austria), aki a Szolgáltató utasítása alapján továbbítja a megjelenítendő hirdetést és az e-mail címeket a Facebook Ireland Ltd. (címe: 4 Grand Canal square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Ireland; Facebook Ads), valamint a Google Inc. (címe: 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, California 94043, USA) részére (Google AdWords), akik, mint szintén adatfeldolgozók, a hirdetést megjelenítik azon regisztrált felhasználóik számára, akiknek a náluk regisztrált e-mail címe szerepel az Emarsys-tól kapott listában. Az USA-val az Európai Unió megfelelőségi határozattal rendelkezik. 

 1. D) Egyéb 

Az Adatkezelő online marketing tevékenységét megbízott vállalkozó is koordinálja, aki tevékenységével összefüggésben hozzáfér az Adatkezelő által tárolt és kezelt személyes adatokhoz, melyeket kizárólag az adatgyűjtési célnak megfelelően és az adatkezelési és adatvédelmi előírások betartásával kezel.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 

Tájékoztatjuk a Honlap látogatóit, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. 

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

VII. A Honlap látogatók, felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

Ingyenes tájékoztatást kérhetsz személyes adataid kezelésének részleteiről, valamint kérheted adataid helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását és tiltakozhatsz az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A kérelmeket az Adatkezelő II. pontban írt elérhetőségein lehet benyújtani. 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet (adatfeldolgozót) tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésedre tájékoztatunk e címzettekről. 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztat az alábbi a)-f) pontok szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztat. 

Ha elektronikus úton nyújtottad be a kérelmet, a tájékoztatást az Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt másként kéred. 

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a kérelmed nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztat az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthatsz be valamely felügyeleti hatóságnál és élhetsz bírósági jogorvoslati jogoddal. 

 1. a) Hozzáférési jog:jogosult vagy visszajelzést kérni az Adatkezelőtől arról, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult vagy arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapj: az adatkezelés célja, az érintett személyes adatok kategóriái, adatfeldolgozók, adatkezelés időtartama, ha az adatokat az Adatkezelő nem tőled gyűjtötte, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ. 
 1. b) Helyesbítéshez való jog:jogosult vagy arra, hogy kérésedre az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, jogosult vagy arra, hogy kérd a hiányos személyes adatok kiegészítését. 
 1. c) Törléshez valójog („elfeledtetéshez való jog”): jogosult vagy arra, hogy kérésedre az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rád vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy a rád vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; visszavonod a hozzájárulásodat és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; tiltakozol az adatkezelés ellen; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, megteszi az észszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy kérelmezted a személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

 1. d) Tiltakozáshoz való jog:jogosult vagy arra, hogy bármikor tiltakozz személyes adataidnak az Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a te érdekeiddel, jogaiddal és szabadságaiddal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, jogosult vagy arra, hogy bármikor tiltakozz a rád vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. 
 1. e) Adatkezelés korlátozásához való jog: jogosult vagy arra, hogy kérésedre az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha vitatod a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes; az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de te igényled azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; tiltakoztál az adatkezelés ellen. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a te hozzájárulásoddal vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 
 1. f) Adathordozhatósághoz való jog:ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen, szerződés teljesítése érdekében alapul és az adatkezelés automatizált módon történik, jogosult vagy arra, hogy a rád vonatkozó, általad megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd, továbbá jogosult vagy arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsd anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. 

VIII. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága 

Az Adatkezelő szervereit megbízott cégek üzemeltetik és felmerülő probléma esetén karbantartják. 

Az adatfeldolgozó cég adatai: Mongouse Kft. (címe: 1117 Budapest, Budafoki út 183.) 

Az adatfeldolgozó cég adatai: Servergarden Kft. (címe: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32.) 

Az adatfeldolgozó cég adatai: Rackforest Zrt. (címe: 1132 Budapest,
Victor Hugo utca 11., 1.em. B05001.)

Az Adatkezelő szerverszolgáltatást vesz igénybe, melyet további megbízott cég üzemeltet és felmerülő probléma esetén karbantart: JLM PowerLine Kft. (címe: 2111 Szada, Ipari park út 12-14.). 

Az Adatkezelő a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. 

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Az Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Adatkezelő a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. 

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is. 

Az Adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. 

 1. Panasztétel 

Ha megítélésed szerint a rád vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásokat, úgy jogosult vagy arra, hogy az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulj, valamint, hogy panaszt tegyél a felügyeleti hatóságnál. 

Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. 

telefon: +36 1 391-1400 

fax: 36 1 391-1410 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

honlap: https://naih.hu/ 

 

 ’Ruházati visszaküldő adatlap’ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

BioTech USA Kft., mint adatkezelő a BioTechUSA márkájú, https://shop.biotechusa.hu/ weboldalon vásárolt ruházati termékek visszaküldése érdekében kezeli az adatkezelési tájékoztató szerint megadott személyes adatokat a szükséges mértékben és időtartamig. A BioTech USA Kft. csak az itt meghatározott személyes adataidat használja fel a ruházati termékek visszaküldésének megszervezése céljából, illetve a vételár visszatérítése érdekében.

Jelen tájékoztató kialakítása és alkalmazása során Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) szellemében és alkalmazásával, azoknak mindenben megfelelve jár el.

1. Adatkezelő adatai:

BioTech USA Kft. (Székhely: 1033 Budapest, Huszti út 60., Fióktelep: 1033 Budapest, Kiscsikós köz 11., Cégjegyzékszám: 01 09 352550, Adószám: 25114681-2-44, Telefon: 06 1 453 2716, E-mail: info@biotechusa.com)

Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetőségei: Levelezési cím: 1301 Budapest, Pf. 30.; E-mail cím: dpo.btu@dnui.hu

2. Kezelt adatok köre:

Kezelt adatok: név, e-mail cím, telefonszám, rendelési szám, visszaküldött termék cikkszáma, rendelés időpontja, bankszámlaszám, csomagfelvételi cím, megjegyzésben megadott egyéb adatok

A kérdés elküldése során figyelj arra, hogy csak saját személyes adatot vagy jogosult megadni. Az Adatkezelő a valótlan, jogosulatlanul vagy tévesen megadott adatok kezeléséből eredő károkért nem vállal felelősséget.

3. Adatkezelés célja 

A BioTechUSA márkájú, https://shop.biotechusa.hu/ weboldalon vásárolt ruházati termékek visszaküldésének megszervezése és lebonyolítása, továbbá a vásárlói igény kielégítése (pénz visszatérítés)

4. Az adatkezelés időtartama:

A Ptk. szerinti általános elévülési határidő eltelte után kerül sor a törlésre.

5. Adatfeldolgozók:

1. Az Adatkezelő szerverszolgáltatást vesz igénybe, melyeket további megbízott cég üzemelteti és felmerülő probléma esetén tartja karban.

Az adatfeldolgozó cég adatai: JLM PowerLine Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2111 Szada, Ipari park út 12-14., Levelezési cím: 1033 Budapest, Huszti út 60., Cégjegyzékszám: 13 09 066529, Adószám: 10819768-2-13, Telefon, Fax: 06 1 453 2716, Email: jog.jlm@biotechusa.com)

2. Az Adatkezelő szervereit megbízott cégek üzemeltetik és felmerülő probléma esetén karbantartják.

Az adatfeldolgozó cég adatai: Mongouse Kft. (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 183., Cégjegyzékszám: 01 09 711243, Adószám: 12943762-2-43, Tel. / Fax: +361 464 5856, Email: info@mongouse.hu)

Az adatfeldolgozó cég adatai: Servergarden Kft. (székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., Cégjegyzékszám: 01 09 186097, Adószám: 24855608-2-42, Email: info@servergarden.hu)

3. A kommunikációs felület szolgáltatójaként Adatkezelő a Zendesk Inc. szolgáltatásait veszi igénybe. Az adatfeldolgozó cég adatai: Zendesk Inc. (címe: 1019 Market St., San Francisco, California, USA 94103-1612).

4. A kommunikációs felület megfelelő működtetéséhez Adatkezelő a SendGrid Inc. szolgáltatásait veszi igénybe.

Az adatfeldolgozó cég adatai: SendGrid Inc. (címe: 1801 California Street Suite 500 Boulder, CO 80202 United States).

6. Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint a Szolgáltató jogszabályi kötelezettsége [a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés].

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai: Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztat az alábbi a)-e) pontok szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztat.

a) Hozzáférési jog: jogosult vagy visszajelzést kérni az Adatkezelőtől arról, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van, illetve az adatkezelés részleteiről tájékoztatást kérhetsz, valamint jogosult vagy arra, hogy a kezelt személyes adataidat elektronikus formában elkérd az Adatkezelőtől.

b) Helyesbítéshez való jog: jogosult vagy arra, hogy kérésedre az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult vagy arra, hogy kérd a hiányos személyes adatok kiegészítését.

c) Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”): Írásban az Adatkezelő fent megjelölt kapcsolattartási email címén vagy postai úton, valamint a megadott telefonszámon jegyzőkönyvben rögzített bejelentéssel kérheted az adatkezelés megszüntetését. Ebben az esetben Adatkezelő minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy a további adatfeldolgozókat tájékoztassa az adatkezelés megszüntetésére irányuló kérésedről.

d) Tiltakozáshoz való jog: jogosult vagy arra, hogy bármikor tiltakozz személyes adataidnak az Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen.

e) Adatkezelés korlátozásához való jog: jogosult vagy arra, hogy kérésedre az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha vitatod a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes; az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de te igényled azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; tiltakoztál az adatkezelés ellen.

 

8. Felügyeleti szerv, jogorvoslathoz való jog:

Amennyiben nem vagy elégedett adatkezelésünkkel, az alábbi hatóságnál élhetsz panasszal:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. Telefon: 06 1 391 1400 Fax: 06 1 391 1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

Lehetőséged van továbbá adataid védelme érdekében bírósághoz fordulni. Ebben az esetben választásod szerint a pert a lakhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt is megindíthatod az Adatkezelővel szemben. A lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszéket elérhetőségeit az alábbi linken tudod megkeresni: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso.

 

9. Adatkezelő elérhetőségei:

Amennyiben olyan kérdésed lenne, mely jelen adatkezelési tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérjük, írd meg az adatvedelem@biotechusa.com e-mail címre, kollégánk megválaszolja kérdésedet.

Hatályos: 2022.07.18. napjától

BioTech USA Kft.